JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Hovrätten

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt.

Läs mer om Svea hovrätt.


Till dig som är kallad till rättegång.
Här finns karta, reseinformation m.m.

Länk till informationen.

Aktuellt

Information om byggarbeten i Svea hovrätts lokaler

Svea hovrätt påbörjar nu arbetet med för att införa en fast säkerhetskontroll i Wrangelska palatset, vilken beräknas vara på plats före sommaren 2019. Byggarbeten kommer att inledas v. 9 och pågå under våren. Allt arbete som kan innebära buller kommer att ske utanför kontorstid men det finns självklart risk för att vissa störningar av verksamheten ändå kan förekomma. Hovrätten kommer att arbeta aktivt för att dessa ska bli så begränsade som möjligt men ber om visst överseende under byggtiden. 

För parter, ombud och andra besökare i hovrätten kommer byggarbetena tydligast att märkas från och med vecka 11 och några veckor framåt då den ordinarie huvudentrén till Wrangelska palatset kommer att vara stängd. Under denna tid kommer den södra ingången från borggården att fungera som tillfällig entré. Tydlig skyltning kommer att finnas.

 

Hovrättens brottmålsprojekt
Mer information finns här.

Hovrätten säljer begagnade lagböcker fr.o.m den 4 februari 2019. Läs mera här.