JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Hovrätten

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt.

Läs mer om Svea hovrätt.


Till dig som är kallad till rättegång.
Här finns karta, reseinformation m.m.

Länk till informationen.

Aktuellt

Information om säkerhetskontroll i Wrangelska palatset

Svea hovrätt införde den 27 maj 2019 fast säkerhetskontroll i Wrangelska palatset. Syftet med säkerhetskontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Säkerhetskontrollen innebär att besökare får gå igenom en larmbåge och att väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. När många besökare kommer samtidigt finns det risk för viss köbildning vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Hovrättens brottmålsprojekt
Mer information finns här.

Hovrätten säljer begagnade lagböcker fr.o.m den 4 februari 2019. Läs mera här.