JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Administrativ personal

Svea hovrätts administrativa enhet leds av en kanslichef.

Den administrativa enheten består av registrator, arkiv, bibliotek, IT-enhet, chefssekreterare, ekonomi- och personalstöd, administrativa fiskaler samt en serviceenhet med expeditionsvakter och ordningsvaktsutbildade domstolsvärdar.
Senast ändrad: 2013-11-21