JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fiskaler och tf. assessorer

Efter juristexamen samt notarieutbildning vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt kan man söka anställning som fiskal i hovrätten. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

I hovrätten har fiskalen bl.a. ansvar för att förbereda mål för avgörande. Efter minst ett års tjänstgöring får fiskalen arbeta med dömande uppgifter, på eget ansvar eller tillsammans med andra domare, vid en tingsrätt eller flera tingsrätter under totalt minst två års tid.

Efter fiskalsarbetet vid tingsrätt återvänder fiskalen till hovrätten för att göra s.k. adjunktionstjänstgöring under ett år. Det innebär att fiskalen får döma tillsammans med andra domare i hovrätten. Fiskalen är under det året tillförordnad (tf.) hovrättsassessor.

Under tjänstgöringstiden genomgår fiskalen ett utbildningsprogram för unga domare. Utbildningen ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden och utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar. Fiskalstjänstgöringen ger vana att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål och ärenden blir tillfredsställande utredda samt kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut.

Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas fiskalen till hovrättsassessor. En hovrättsassessor kan gå vidare till anställning som domare, t.ex. i tingsrätt. Assessorn kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska arbeten. Vanliga arbeten för en assessor är bland annat arbete som justitiesekreterare, dvs. som föredragande i t.ex. Högsta domstolen, eller olika offentliga uppdrag såsom arbete vid Regeringskansliet, riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Det finns även assessorer som arbetar som åklagare eller som biträdande jurister vid advokatbyråer.

Fiskal med inriktning på immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen finns möjlighet att söka anställning som fiskal med särskild inriktning immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Dessa tjänster utlyses med jämna mellanrum genom en annons på Sveriges domstolars hemsida. Intresse och tidigare erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden är meriterande. Anställningsförfarandet går i övrigt till som för andra fiskaltjänster.
Senast ändrad: 2016-04-13