JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Föredragande

Vid hovrättens två specialavdelningar arbetar föredragande. En av dessa avdelningar är Mark- och miljööverdomstolen. Den andra specialavdelningen är inriktad på bl.a. hyresmål.

Föredragandena har huvudsakligen ett ansvar för att förbereda och föredra mål för avgörande. Som titeln ”föredragande” antyder är en viktig uppgift att muntligen för rättens ledamöter redogöra för ett mål, eller en delfråga i ett mål.

För att man ska vara aktuell för en tjänst som föredragande i Svea hovrätt krävs normalt juristexamen samt notarieutbildning med goda vitsord.
Senast ändrad: 2013-11-28