JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrättsråd

När hovrätten avgör mål deltar minst tre juristdomare i avgörandet. I brottmål och vissa familjemål ingår även två nämndemän i rätten. Hovrättsråd är av regeringen utnämnda till att vara domare i hovrätten. Ofta är de assessorer i grunden (se sidan Fiskaler och tf. assessorer).

Även jurister utan sådan bakgrund rekryteras till tjänster som hovrättsråd. Hovrättsråden i Svea hovrätt har regelmässigt arbetat med juridik på kvalificerad nivå under flera år innan de utnämndes till hovrättsråd.
Senast ändrad: 2013-11-21