JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tekniska råd

På Mark- och miljööverdomstolen, som är den ena av hovrättens två specialavdelningar, arbetar också tekniska råd.

De tekniska råden tillför teknisk sakkunskap inom de olika rättsområden som hanteras på Mark- och miljööverdomstolen. De kan vara exempelvis ingenjörer, lantmätare eller arkitekter. De ingår som en av domarna i rätten.
Senast ändrad: 2013-11-28