JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tf. hovrättsassessor vid Mark- och miljööverdomstolen

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Mark- och miljö-överdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt, har till uppgift att handlägga överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar.     Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, i fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål och i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Den avdelning som utgör Mark- och miljööverdomstol prövar även de miljöbrottmål som överklagas till Svea hovrätt. 

I syfte att bredda underlaget för rekrytering av domare med utbildning i mark- och miljödomstolarnas särskilda rättsområden finansierar Domstolsverket en möjlighet att genomföra sitt år som tf. hovrättsassessor vid Mark- och miljööverdomstolen.

Platsen kan sökas av dig som genomgår domarutbildning vid annan hovrätt och kan påbörja din adjunktion under år 2017. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete med mark- och miljörätt. Tjänstgöring i mark- och miljödomstol är meriterande vid tillsättningen av platsen. Vid tillsättning av platsen fäster vi även vikt vid de sökandes yrkesskicklighet, dvs. förutsättningarna att möta de kvalitativa krav som ställs på den dömande verksamheten.

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta administrativa fiskalen Dan Andersson, tfn 08-561 671 43 eller tf. hovrättsassessorn Elin Samuelsson, tfn 08-561 672 87.

Välkommen med din ansökan antingen per e-post till svea.hovratt@dom.se eller per post till Svea hovrätt, administrativa enheten, Box 2290, 103 17 Stockholm. Ansökan, märkt med dnr 2017/326, ska ha kommit in till hovrätten senast den 2 maj 2017.

 
Senast ändrad: 2017-04-18