JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Återbetalning av hyra

Beslut och utslag

2017-10-03

Hovrätten anser, mot bakgrund av vad som i övrigt gäller om ränta vid hyresvärds återbetalningsskyldighet enligt 12 kap. jordabalken, att det inte ska krävas ett särskilt yrkande från hyresgästens sida för att ränta ska utgå på det belopp som ska återbetalas. Hovrätten beslutar således annorlunda än vad som var fallet i Svea hovrätts beslut den 11 december 2014 i mål nr ÖH 6697-14.

2017-05-17

Enligt 5 § första stycket hyresförhandlingslagen är hyresvärden skyldig att förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om dels höjning av hyran för en lägenhet (1 p), dels bestämmande av hyran för en ny hyresgäst, om den begärda hyran överstiger den tidigare hyresgästens hyra (2 p).

Förhandlingarna om höjning av hyran för en lägenhet, som då var vakant, strandade. Hyresvärden hyrde senare ut lägenheten till en hyra som var högre än den som tidigare gällt för lägenheten. Det har ansetts att hyresvärden fullgjort sin förhandlingsskyldighet.