JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: ÖH 4840-15 RH 2016:51

Hyresgästerna begärde åtgärdsföreläggande i anledning av trasiga persienner i köket och gjorde gällande att hyresvärden eftersatt underhållet (12 kap. 16 § första stycket 2 JB). Hovrätten konstaterade att det inte krävs hinder eller men vid åtgärdsföreläggande p.g.a. eftersatt underhåll, att helhetsintrycket ska ligga till grund för bedömningen av om underhållet är eftersatt.

Tillhörande dokument