JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: ÖH 6985-16 RH 2017:56

Hovrätten har funnit att hyresförhållandet, när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande i förtid, upphör samtidigt som hyresavtalet, dvs. genast vid uppsägningen. Detta innebär att tidsfristen att anmoda make eller sambo, då hyresavtalet sagts upp till upphörande i förtid, börjar löpa samtidigt som hyresavtalet med hyresgästen sägs upp. Hovrätten har i det aktuella målet konstaterat att hyresvärden anmodat sambo för sent. Hyresnämndens beslut har därför undanröjts och hyresvärdens talan avvisats.

Tillhörande dokument