JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Privatuthyrningslagen

Beslut och utslag

2016-12-23

Hyran ska fastställas till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde utan koppling till bostadsägarens faktiska räntekostnader. Hovrätten har funnit att hyran anses påtagligt högre än kostnaderna för bostaden om hyran överstiger kostnaderna med fem procent eller mer.

2016-12-12

Privatuthyrningslagen har inte ansetts tillämplig när nytt hyresavtal träffats trots att tidigare avtal innehöll rätt till förlängning.