JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: ÖH 5776-17 RH 2018:11

Hyresnämnden har ansetts behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör och att meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.

Tillhörande dokument