JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Information om mål B 8032-17, det s.k. Arbogamålet


 

2018-01-30 Huvudförhandlingen avslutad
Huvudförhandlingen i målet har i dag avslutats.
Hovrätten kommer att meddela dom i målet tisdagen den 27 februari 2018 kl. 14.00.
Hovrätten har i samband med avslutandet av förhandlingen meddelat beslut att båda tilltalade ska vara häktade till dess att dom meddelas eller annat beslutas, samt att åklagaren inte längre har tillstånd att meddela några restriktioner.
Hur kommunikation med media kommer att äga rum i samband med domens meddelande, publiceras på hovrättens hemsida några dagar i förväg.


 

2018-01-25
Fredagens förhandlingsdag ställs in på grund av sjukdom. Det gör att planeringen för resterande dagar ser ut som följer; måndag 29/1 håller målsägandebiträdena samt advokat Lars Jähresten sina slutanföranden och tisdag 30/1 håller advokat Amanda Hikes sitt slutanförande.2018-01-22 Slutanföranden
Planeringen för slutanföranden i målet är enligt följande;
Torsdag 25/1 slutför åklagaren sin talan. Under fredag 26/1 håller målsägandebiträdena samt advokat Lars Jähresten sina slutanföranden och måndag 29/1 håller advokat Amanda Hikes sitt slutanförande.2018-01-09
Med ändring av vad som tidigare meddelats kommer tilläggsförhör med tilltalad inte att äga rum den 10 januari utan istället den 19 januari.


 
2017-12-19
Ny starttid dag 17, 20/12. Förhandlingen startar denna dag kl. 09.00.

Tilläggsförhör kommer att hållas med tilltalad dag 19, 10/1, efter uppspelning av förhör från tingsrätten. 

2017-11-03
Hovrätten har idag avslagit en begäran från en av de tilltalade om att förundersökningen ska kompletteras. Den tilltalade hade begärt att en ny körning skulle göras mellan brottsplatsen och hennes kontor respektive bostad med henne som förare, i syfte att kunna bedöma avståndet i tid. Hovrätten ansåg inte att det fanns några skäl att genomföra en sådan körning.


 


Den 21 augusti i år dömde Västmanlands tingsrätt en kvinna för bl.a. anstiftan till mord och mord till livstids fängelse och en man för mord och försök till mord till 14 års fängelse. Tingsrätten beslutade vidare att mannen skulle utvisas ur riket. Åtalet gällde händelser i Arboga 2015 och 2016. I domen tillerkändes flera målsäganden skadestånd, dock med lägre belopp än vad de begärt.

Tingsrättens dom har överklagats av de båda dömda personerna och av flertalet målsäganden. Kvinnan begär att bli helt frikänd. Mannen begär att hovrätten ska bestämma påföljden till ett kortare fängelsestraff och att han inte ska utvisas. Målsägandena begär att hovrätten ska bifalla deras skadeståndsyrkanden.

Förhandlingen i hovrätten kommer att börja den 7 november med den delen av målet som avser bl.a. anstiftan till mord i Arboga 2015. Förhandlingen inleds med sakframställningar (ca 2 dagar). Därefter kommer videoinspelningar av förhören med målsäganden, den tilltalade och vittnen att spelas upp. Detta är det normala sättet att presentera bevisning i hovrätten och innebär att nya förhör som regel inte sker med personer som redan har hörts i tingsrätten. Vissa förhör spelas upp med endast rättens ledamöter närvarande, s.k. hänvisning(se nedan).

Den 14 december kommer den del av målet som avser mord och försök till mord i Arboga 2016 att påbörjas. Även den delen kommer att inledas med sakframställningar och därefter kommer förhör från tingsrätten att spelas upp. Hovrätten har sedan tidigare beslutat att några av förhörspersonerna i denna del ska kallas hit för nya förhör.

Slutanföranden i målet planeras kunna påbörjas i slutet av januari 2018.

Information om tider för huvudförhandling

Förhandlingen hålls i Svea hovrätts lokaler, Schering Rosenhanes palats, Riddarholmen i Stockholm, med start kl 09.30 varje dag.

Dag 1, 7/11   Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 2, 9/11   Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 3, 14/11   Uppspelning av förhör från tingsrätten med tre målsägande samt förhör med tilltalad

Dag 4, 16/11   Fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 5, 20/11   Fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad, förhör med två vittnen samt förhör med målsägande

Dag 6, 21/11    Reservdag

Dag 7, 27/11    Hela dagen ägnas åt uppspelning av förhör från tingsrätten

Dag 8, 28/11    Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten

Dag 9, 1/12    Förmiddagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör vid tingsrätten. Eftermiddag är reservtid    

Dag 10, 4/12   Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten (delvis stängda dörrar i tingsrätten)

Dag 11, 7/12   Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten (till ca kl 10.00 endast rätten närvarande, s.k. hänvisning)

Dag 12, 8/12   Förmiddagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten samt sakframställningar. Eftermiddagen endast rätten närvarande, s.k. hänvisning.

Dag 13, 11/12  Reservdag

Dag 14, 14/12  Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 15, 15/12  Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning. Uppspelning av förhör med målsäganden påbörjas.  

Dag 16, 18/12  Uppspelning av förhör från tingsrätten med två målsägande samt förhör med tilltalad

Dag 17, 20/12  Förmiddagen ägnas åt fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 18, 9/1  Uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 19, 10/1 Fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad.   

Dag 20, 12/1 Förmiddagen ägnas åt uppspelning av förhör med ett vittne. Eftermiddagen är reservtid

Dag 21, 16/1 Dagen inleds med tre nya förhör med vittnen, därefter uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten

Dag 22, 17/1 Endast rätten närvarande. Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten genom s.k. hänvisning.

Dag 23, 19/1  Hela dagen ägnas åt uppspelning av förhör med en målsägande, flera vittnen samt båda tilltalade. Tilläggsförhör med tilltalad.

Dag 24, 22/1  Reservdag

Dag 25, 25/1  Personalia och slutanföranden

Dag 26, 26/1  Slutanföranden

Dag 27, 29/1  Slutanföranden

Dag 28, 30/1  Reservdag

Dag 29, 1/2   Reservdag

Dag 30, 5/2  Reservdag

OBS att planeringen kan komma att förändras vid behov. Information om ev. förändringar kommer att lämnas på hovrättens webbplats.


2017-10-30
Pressmeddelande: Huvudförhandling i det s.k. Arbogamålet B 8032-17

Den 7 november påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. anstiftan till mord i Arboga 2015 och mord i Arboga 2016. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå fram till början av februari nästa år.

Huvudförhandlingen i hovrätten påbörjas den 7 november 2017 kl. 9.30 och är planerad att pågå fram till början av februari nästa år. Totalt är ca 30 dagar bokade. Huvudförhandlingen kommer att hållas i hovrättens lokaler på Riddarholmen i Stockholm (sal 15 i Schering Rosenhanes palats).

Förhandlingssalen har ett begränsat antal åhörarplatser och dessa kommer i första hand att vara reserverade för anhöriga och media.

I huvudsalen (sal 15) finns 20 platser för media. Dessa kan reserveras genom att man tar kontakt med hovrätten, domstolshandläggaren Hanna Svedberg, se nedan. Utgångspunkten är att en plats per tidning eller radio-TV-kanal kan bokas. Hovrätten bestämmer tilldelningen.

Det kommer att finnas en sidosal i hovrätten för medseende där huvudförhandlingen kan följas via videolänk. Det kommer att anges varje dag vilken sal som är sidosal. Till den salen, som även den har ett begränsat antal platser, kommer det inte att vara möjligt att reservera plats. Allmänhet och övriga åhörare från media hänvisas dit.

Hovrätten vill påminna om att fotograferings- och filmningsförbudet också gäller i sidosalen.

På en särskild länk finns ytterligare information om målet. Informationen kommer att uppdateras under förhandlingens gång. Hovrätten kommer där att kontinuerligt lägga ut information om målet.

Löpande information om målet kommer att finnas här

2017-10-20
Pressmeddelande: Nya förhör i Arbogamålet

Tre personer som hördes i tingsrätten ska kallas till hovrätten för nya förhör

Tre personer hördes i tingsrättens huvudförhandling i egenskap av medmisstänkta i den del som rör den tilltalades make. Samma tre personer hördes också i den del som rör den tilltalades föräldrar. Eftersom de inte är misstänkta för delaktighet i den gärningen borde de ha hörts som vittnen i den delen, vilket inte skedde. Hovrätten har därför beslutat att kalla dem till vittnesförhör i hovrätten.Senast ändrad: 2018-02-01

Kontaktperson praktiska frågor, beställning av handlingar, platsbokning:

Hanna Svedberg
domstolshandläggare
08-561 672 95
hanna.svedberg@dom.se