JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att vittna vid Svea hovrätt

På kallelsen till rättegången hittar du information om var du ska gå när du kommer till hovrätten för att vittna. På plats i hovrätten kan du få hjälp av personalen i receptionen, Birger Jarls torg 16, att hitta till den rättssal där rättegången hålls. Du väntar utanför rättssalen tills ditt namn ropas upp och det blir din tur att vittna.

Det är endast om du behöver inställa dig till hovrätten såsom nytt vittne eller för kompletterande frågor som du får en kallelse.

I hovrätten sker vittnesförhöret på tre olika sätt.
 
1. Det vanligaste är att du som vittne redan är hörd i tingsrätten där ditt förhör togs upp på video och till följd av detta behöver du inte inställa dig personligen vid en ny förhanding i hovrätten. Rätten tar istället del av den videoinspelning som finns från tingsrätten.
 
2. Det kan dock finnas anledning att ställa kompletterande frågor till dig som vittne varvid du behöver inställa dig till hovrätten. När du kallats in till rättssalen börjar rätten med att spela upp videoinspelningen från tingsrätten och därefter får du svara på de kompletterande frågor som är aktuella.
 
3. Det kan också vara så att du inte alls är hörd i tingsrätten och att det därmed inte finns någon videoinspelning. Du är åberopad som nytt vittne i hovrätten där ditt förhör kommer att hållas i sin helhet. 
 
Läs mer om att vittna på Sveriges Domstolars webbplats.
Senast ändrad: 2013-11-21