JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ersättning

Utbetalning av ersättning och frågor som rör ersättning för inställelse i Svea hovrätt hanteras av personalen i domstolens reception, Birger Jarls torg 16.

Läs mer om ersättning till målsägande på Sveriges Domstolars webbplats.

Läs mer om ersättning till vittnen på Sveriges Domstolars webbplats.

Den som är åtalad kan ha rätt till viss ersättnig för sin inställelse till rättegången. Läs mer om ersättning till den som är åtalad på Sveriges Domstolars webbplats.

Läs mer om ersättning till parter i tvistemål på Sveriges Domstolars webbplats.
Senast ändrad: 2013-11-29