JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd vid Svea hovrätt

Brottsofferjouren erbjuder dig kostnadsfritt vittnesstöd. Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.
 
Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.
 
Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.
 
Vid eventuella frågor eller inbokning av vittnesstöd är du välkommen att kontakta vittnesstödssamordnaren på telefon 08-561 655 22 alt. 070-604 46 61.

Vittnesstödsverksamheten bedrivs i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund (www.boj.se).

 
Senast ändrad: 2013-11-21