JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga dokument

En undersökning från augusti 2016 av överprövningen vid Mark- och miljööverdomstolen - särskilt om prövningstillstånd och ändringsfrekvens. Hämta dokumentet här.

En skräddarsydd rättegång - och vägen dit, Svea hovrätts projekt om handläggningen av stora och komplicerade brottmål. Hämta dokumentet här".

Svea hovrätt har tagit fram en rapport om förlikningsverksamheten vid domstolen. Hämta dokumentet här.

Riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål. Hämta dokumentet här.

Riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i dispositiva tvistemål och familjemål. Hämta dokumentet här.

En undersökning av Svea hovrätts överprövning i tvistemål.       
Hämta dokumentet här.

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 januari - 30 april 2015. Hämta dokumentet här.

Svea hovrätts promemoria om En modernare rättegång från 2010-12-01. Hämta dokumentet här.
Senast ändrad: 2017-11-24