JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om det s.k. Hallonbergenmålet

Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 11.00 meddelar hovrätten dom i det så kallade Hallonbergenmålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad hovrätten har kommit fram till.

Den 14 mars påbörjade hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. ett mord på Karolinska vägen i Solna i januari 2017 och två mord i Hallonbergen i Sundbyberg i mars 2017. Hovrättens förhandling kommer att hållas i Attunda tingsrätt, tingssal 1, och beräknas pågå till mitten av maj.

Det var Solna tingsrätt som den 23 januari i år dömde flera tilltalade för bl.a. mord. Andra tilltalade frikändes helt. Flera av de dömda personerna har överklagat tingsrättens dom. Även åklagarna och målsägandena har överklagat domen i olika delar.

Förhandlingen i hovrätten kommer att inledas den 14 mars kl. 9.00 med den del av målet som avser mordet på Karolinska vägen. I ett senare skede, med början den 10 april, kommer den del som avser morden i Hallonbergen att påbörjas. Slutanföranden i målet beräknas kunna påbörjas den 7 maj.

Huvudförhandlingen i hovrätten kommer att pågå under sammanlagt ca 10 dagar. Den kommer främst att ägnas åt sakframställningar, några nya vittnesförhör och slutanföranden. Inplanerade dagar för detta är den 14–16 mars, den 10–12 april, den 7–9 maj och ev. den 16 maj. Den muntliga bevisningen, dvs. de videoförhör som spelades in i tingsrätten med målsägandena, de tilltalade och vittnen, kommer att tas upp genom s.k. hänvisning efter att parterna har hållit sakframställningar i respektive del av målet. Att förhören tas upp genom hänvisning innebär att förhören spelas upp vid sammanträde med enbart hovrättens ledamöter närvarande. Den delen av förhandlingen är alltså inte offentlig.

Frågor angående förhandlingen besvaras av domstolshandläggaren Susanne Ryd, tel. 08-561 670 95.

 
Senast ändrad: 2019-03-21