JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrättens brottmålsprojekt

En arbetsgrupp bestående av domare, åklagare och advokater har satts ihop för att diskutera och utbyta erfarenheter när det gäller stora och komplicerade brottmål samt se till att handläggningen av sådana mål tas upp i kompetensutvecklingen av domare, åklagare och advokater. Målet är också att genomföra de arbetsmetoder som behandlas i rapporten En skräddarsydd rättegång – och vägen dit.

Arbetsgruppen sammanträdde vid fyra tillfällen 2016 och diskuterade dels frågor som aktualiseras under förundersökningen, dels försvararens uppgifter innan åtal väcks, dels de redskap och metoder som finns för att reda ut vad parterna är oense om. Därutöver diskuterades frågan hur en gärningsbeskrivning lämpligen utformas i olika måltyper. Vid det senaste mötet, som hölls den 15 november förra året, behandlades rättegången i tingsrätt.
Senast ändrad: 2017-01-16