JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Svea hovrätt

Nya riktlinjer för sakframställning i hovrätten
[2017-05-11]   Svea hovrätt
Svea hovrätt publicerar nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och...

Patent- och marknadsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd i mål om missbruk av dominerande ställning
[2017-05-08]   Svea hovrätt
Patent- och marknadsöverdomstolen har den 4 maj 2017 beviljat prövningstillstånd i målet Swedish Match North Europe AB mot Konkurrensverket. Bolaget dömdes i...

Mark- och miljööverdomstolen söker föredragande jurist
[2017-05-05]   Svea hovrätt
Läs annonsen här .

Svea hovrätt söker en controller
[2017-05-03]   Svea hovrätt
Läs om tjänsten här .

Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund av etniskt ursprung
[2017-04-28]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till elva personer med 30 000 kr var för att de har funnits med i Kringresanderegistret hos...

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grov våldtäkt
[2017-04-27]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens friande dom i ett mål där tre män åtalats för grov våldtäkt.

Svea hovrätt lanserar ny presstjänst
[2017-04-25]   Svea hovrätt
I dag lanserar Svea hovrätt sin nya presstjänst Svea hovrätts pressrum . Journalister kommer att kunna nå Svea hovrätt via en särskild presstelefon, även...


Utländsk student vid högskola som betalat studieavgift får rätt till återbetalning när utbildningen inte höll avtalad kvalitet.
[2017-04-06]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mellan en student och Mälardalens högskola.

Svea hovrätt söker föredragande jurist med intresse för tvistemålshantering
[2017-04-04]   Svea hovrätt
Hovrätten söker föredragande, läs mer här .Prenumerera på nyheter från Svea hovrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Svea hovrätt.