JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Svea hovrätt

Svea hovrätt friar för mord i Smedby
[2017-07-07]   Svea hovrätt
Hovrätten har ogillat ett åtal mot två män för mord i Smedby, Upplands Väsby, 2015. Enligt hovrätten är det inte visat vem som sköt.

Svea hovrätt ogillar internetleverantörers talan mot Telia om skadestånd för överträdelser av konkurrenslagen
[2017-06-29]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ogillat Yarps Services Network AB:s talan mot Telia Company AB om skadestånd på grund av...

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet
[2017-06-28]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen...

Svea hovrätt meddelar dom i målet om mordet i Långshyttan
[2017-05-31]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag dömt fem personer för mord i Långshyttan och en person för medhjälp till mordet. Två andra personer har frikänts från åtal för...

Svea hovrätt meddelar i dag dom i mål om grovt folkrättsbrott
[2017-05-31]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot en man i ett mål om grovt folkrättsbrott i Syrien. Mannen åtalades i Stockholms tingsrätt för att ha deltagit i en...

Nya riktlinjer för sakframställning i hovrätten
[2017-05-11]   Svea hovrätt
Svea hovrätt publicerar nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och...

Patent- och marknadsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd i mål om missbruk av dominerande ställning
[2017-05-08]   Svea hovrätt
Patent- och marknadsöverdomstolen har den 4 maj 2017 beviljat prövningstillstånd i målet Swedish Match North Europe AB mot Konkurrensverket. Bolaget dömdes i...

Mark- och miljööverdomstolen söker föredragande jurist
[2017-05-05]   Svea hovrätt
Läs annonsen här .

Svea hovrätt söker en controller
[2017-05-03]   Svea hovrätt
Läs om tjänsten här .

Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund av etniskt ursprung
[2017-04-28]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till elva personer med 30 000 kr var för att de har funnits med i Kringresanderegistret hos...Prenumerera på nyheter från Svea hovrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Svea hovrätt.