JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ändrad dom om dödsfall på Dalarö

[2017-01-18] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom avseende mord på Dalarö i april 2016 och dömt en 52-årig man för grov misshandel i stället.

 

Den 29 april 2016 avled en 53-årig man på Dalarö. Mannen påträffades dagen därpå i Dalarö kanal med omfattande skador.

 

Södertörns tingsrätt dömde den 9 september 2016 en 52-årig man för mord och brott mot griftefrid. Tingsrätten fann det styrkt att den 52-årige mannen hade dödat den 53-årige mannen genom att upprepade gånger slå och sparka mot dennes huvud och kropp.  Enligt tingsrätten hade den 53-årige mannen, till följd av slagen, ådragit sig skador som tillsammans med berusning gjort att mannen hade avlidit. Tingsrätten kom vidare fram till att den 52-årige mannen, efter att den 53-årige mannen hade avlidit, hade transporterat den döda kroppen efter sin bil till Dalarö kanal och där vält kroppen i kanalen. Påföljden bestämdes till fängelse 14 år. Tingsrätten bestämde också att mannen skulle betala skadestånd till den avlidnes närstående.

 

Den dömde mannen överklagade domen till Svea hovrätt och ville bli frikänd från mord. Han godtog tingsrättens dom avseende brott mot griftefrid och överklagade inte domen i den delen. Åklagaren överklagade domen och begärde att straffet skulle skärpas.

 

Hovrätten anser att det är bevisat att den 52-årige mannen slagit och sparkat den 53-årige mannen samt att han därigenom orsakat den 53-årige mannen omfattande skador. Hovrätten anser däremot - till skillnad från tingsrätten - att det inte är ställt utom rimligt tvivel att slagen och sparkarna ensamma har orsakat den 53-årige mannens död. Den rättsmedicinska undersökningen har inte visat någon säker dödsorsak och det finns enligt hovrättens mening utrymme för att allvarliga skador uppkommit på annat sätt än genom slagen och sparkarna. Hovrätten har kommit fram till att den 52-årige mannen inledningsvis befunnit sig i en nödvärnssituation men att det våld han utövade gick utöver det tillåtna. Hovrätten har därför dömt mannen för grov misshandel och bestämt straffet för detta brott tillsammans med brott mot griftefrid till fängelse tre år.

 

Eftersom 52-åringen inte döms för att ha orsakat 53-åringens död, har hovrätten även ändrat domen i fråga om skadeståndet till de anhöriga.

 

En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och vill döma den 52-årige mannen för dråp och brott mot griftefrid till fängelse i 8 år och 8 månader.

 

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

 

Senast ändrad: 2017-01-18

För mer information kontakta:

Annika Malm
hovrättsråd
08-561 670 00

Ulla Bergendal
hovrättsråd, vice ordförande
08-561 670 00

Målnummer:

B 8286-16