JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Även Svea hovrätt dömer för våldtäkt i garage under hotellet Sheraton

[2014-02-19] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för bl.a. våldtäkt av en kvinna i ett garage under Sheraton i Stockholm. Kort tid efter att händelsen ägt rum konstaterades att kvinnan var avliden. Hovrätten finner att kvinnan levt åtminstone när samlaget inleddes och dömer den åtalade mannen. Han döms även för våldtäkt av en sovande man på ett härbärge och för flera tillgreppsbrott. Påföljden bestäms till fem års fängelse och mannen ska utvisas.

Vid händelsen i garaget under hotellet Sheraton var både mannen och kvinnan påverkade. När polisen kom till platsen genomförde mannen ett samlag med kvinnan som verkade livlös. Medicinska åtgärder vidtogs. Kvinnan konstaterades senare vara död, men det gick inte att säkert säga när hon avlidit. Stockholms tingsrätt ansåg att det var utrett att kvinnan levde i vart fall när samlaget påbörjades samt att kvinnan varit i sådant skick att hon i lagens mening befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Tingsrätten dömde därför mannen för våldtäkt. Mannen dömdes även för våldtäkt på ett härbärge, där brottsoffret också ansågs ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation, samt för flera stölder och snatterier till fem års fängelse och utvisning. 

I sin dom instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det är utrett att kvinnan levde i vart fall när samlaget påbörjades och att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Hovrätten ändrar därför inte tingsrättens dom när det gäller våldtäkten i garaget. Hovrätten gör inte heller någon annan bedömning än tingsrätten när det gäller våldtäkten på härbärget eller övrig brottslighet. Även i de delarna fastställer hovrätten därför tingsrättens dom. Detsamma gäller påföljden och beslutet om utvisning.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-04-03

För mer information kontakta:

Mona Wildig
Hovrättsråd
08-561 671 06

Kontaktpersonen är tillgänglig
den 19 februari 2014 kl. 11.00-
12.00 och kl. 14.00-15.00

Målnummer:

B 129-14