JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder

[2014-07-25] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts beslut att en person ska överlämnas till Spanien enligt en europeisk arresteringsorder.

Spanien har begärt att en man ska överlämnas dit enligt en europeisk arresteringsorder för bl.a. penningtvätt avseende intäkter från narkotikabrott. Svea hovrätt har nyligen frikänt mannen från åtal för narkotikabrott i ett uppmärksammat brottmål, ofta benämnt kokainmålet. Tingsrätten fann att den domen inte hindrade att mannen överlämnades till Spanien för penningtvätt, även om bevisningen i den spanska rättegången delvis kunde komma att bli densamma som i det svenska narkotikamålet. Hovrätten gör samma bedömning. Hovrätten har, liksom tingsrätten, även funnit att övriga invändningar som mannen framfört inte hindrar att överlämnande sker. Hovrätten har även funnit att mannen ska vara fortsatt häktad till dess att överlämnandet har verkställts.

Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-07-25

För mer information kontakta:

Sven Jönson
hovrättsråd
08-561 670 62

Gunilla Schöldström
hovrättsråd
08-561 673 07

Målnummer:

Ö 6895-14