JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottspåföljd och körkortsåterkallelse för samma trafikbrott inte olovlig dubbelbestraffning

[2014-03-21] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en person som av tingsrätten har dömts till böter för ett trafikbrott också har fått sitt körkort omhändertaget och sedan återkallat.

En fråga i målet har varit om detta strider mot principen att en person inte får bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Hovrätten har svarat nej på den frågan, dvs. det svenska systemet på det här området är tillåtet.

Mål nr B 101-14.

Senast ändrad: 2014-03-20