JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Cannabis får inte användas som smärtlindring pga nöd

[2016-03-31] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag dömt en man för att ha framställt och brukat cannabis i medicinskt syfte.

Mannen är drabbad av smärtor som sjukvården, enligt hans mening, inte har kunnat erbjuda en tillräckligt effektiv behandling mot. Han har därför framställt och använt cannabis, vilket han enligt egen uppgift har upplevt som en medicin som medfört att han kunnat leva ett mer normalt liv. En oenig tingsrätt frikände mannen från brottsmisstankarna med hänvisning till att han befunnit sig i en nödsituation som medfört att han hade rätt att framställa och bruka narkotikan. Hovrätten delar inte den bedömningen, utan finner att mannen ska dömas för narkotikabrott.

- Hans tillstånd är inte akut i det avseende som lagstiftaren tänkt sig för att en nödsituation ska anses föreligga. Det är upp till andra myndigheter än domstolarna att bestämma vilka narkotiska preparat som ska få användas för behandling inom sjukvården, säger tf. hovrättsassessorn Marcus Karlberg. 

Mannen döms med anledning av brottsligheten till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se 08-561 673 30 

Senast ändrad: 2016-03-31

För mer information kontakta:

Marcus Karlberg
Tf. hovrättsassessor
08-561 674 14

Målnummer:

B 7872-15