JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Det s.k. terroristbrottmålet

[2016-01-14] Svea hovrätt

De två män som i december förra året dömdes av Göteborgs tingsrätt för terroristbrott till livstids fängelse har överklagat domen till hovrätten. Huvudförhandlingen kommer att hållas i Södertörns tingsrätts säkerhetssal den 1 och 2 februari i år. Innan dess kommer hovrätten att pröva de tilltalades yrkande om att återförvisa målet till tingsrätten för ny prövning där. Rätten kommer att bestå av juristdomare från Svea hovrätt. Hovrätten för Västra Sverige har nämligen ansett sig jäviga att handlägga målet eftersom tingsrättsdomaren numera är chef för hovrätten i Göteborg.

De journalister som önskar närvara vid huvudförhandlingen bör – i syfte att se till att det finns plats – anmäla detta till domstolshandläggaren.

 

Senast ändrad: 2016-01-14

För mer information kontakta:

Staffan Lind
Hovrättslagman
08-561 670 21

Niklas Wågnert
Hovrättsråd
08-561 670 27

Hanna Jansson
Domstolshandläggare
08-561 670 12 Hanna.Jansson@dom.se

Målnummer:

B 5306-15