JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplanen för Nobel Center

[2018-10-31] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center, i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävde den 22 maj 2018 Stockholms kommuns beslut om att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center på Blasieholmen.

Stockholms kommun överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som idag har beslutat att ge prövningstillstånd i målet. Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att pröva detaljplanen för Nobel Center.

 

 

 

Senast ändrad: 2018-10-31

För mer information kontakta:

Johan Svensson
Hovrättsråd
08-561 674 02

Erica Ehne
Specialistföredragande
08-561 674 43

Målnummer:

P 5338-18