JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i ”Södertäljemålet”

[2014-08-29] Svea hovrätt

Dom i det s.k. Södertäljemålet, hovrättens målnummer B 8076-13, meddelas måndagen den 1 september klockan 11.00. Med anledning av domen håller Svea hovrätt pressträff klockan 11.30 samma dag.

Bakgrund

Målet gäller åtal för bl.a. mord och anstiftan av mord samt människorov och utpressning som påstås ha begåtts inom ramen för organiserad brottslighet i Södertälje under åren 2009–2011.

Utlämnande av domen

Domen kommer att expedieras i anslutning till det att den meddelas. För den som vill ta del av domen finns möjlighet att få den sänd till sig med e-post. Den som önskar få domen med e-post kan anmäla det i förväg till domstolshandläggaren Cecilia Tilly, enklast per e-post till cecilia.tilly@dom.se eller på telefon 08-561 669 91. 

Domen kommer också att finnas tillgänglig i pappersform mot sedvanlig avgift. Domen kan beställas från Svea hovrätt och den kommer även att finnas tillgänglig i hovrättens reception från kl. 11.00 den 1 september 2014. 

Pressmeddelande

I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen. Pressmeddelandet publiceras på hovrättens webbplats (www.svea.se) och kommer också att finnas tillgängligt i hovrättens reception.

Pressträff

Svea hovrätt håller samma dag en pressträff och informerar om domen. Pressträffen hålls kl. 11.30–12.00 i sal 10 i Svea hovrätt, Wrangelska palatset, Birger Jarls Torg 16, Stockholm. Vid pressträffen medverkar rättens ordförande, hovrättsrådet Per Sundberg samt hovrättsråden Ingrid Åhman och Daniel Thorsell. I samband med pressträffen ges möjlighet att ställa frågor enskilt till rättens ordförande.

Anmälan för att närvara vid pressträffen görs till cecilia.tilly@dom.se eller på telefon 08 561 669 91.

Senast ändrad: 2014-08-29

För mer information kontakta:

Frågor om målet och pressträffen

Per Sundberg,
hovrättsråd, vice ordförande
08-561 669 71

Ingrid Åhman
hovrättsråd
08-561 669 67

Daniel Thorsell
hovrättsråd
08-561 669 69

Anmälan till pressträff, beställning av dom och pressmeddelande

Cecilia Tilly
domstolshandläggare
08-561 669 91

eller avd. 3:s kansli
08-561 669 80

Målnummer:

B 8076-13