JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i Svea hovrätts mål om bl.a. åtal för försök till grov mordbrand mot restaurang Grill

[2014-09-16] Svea hovrätt

Svea hovrätt har den 16  september 2014 meddelat dom i målet som gäller åtal bl.a. för försök till grov mordbrand mot restaurang Grill i Stockholm och bl.a. skärpt fängelsestraffen.

Stockholms tingsrätt dömde den 11 juli 2014 fyra män i ett mål som gällde åtal bl.a. för försök till grov utpressning och för försök till grov mordbrand mot restaurang Grill. Samtliga dömdes till fängelsestraff. 

Bland andra åklagaren och tre av de dömda överklagade domen till Svea hovrätt.

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet och hovrätten dömer liksom tingsrätten en av männen för försök till grov utpressning och för anstiftan av försök till grov mordbrand. Hovrätten har bestämt påföljden för honom till fängelse 4 år och 6 månader, vilket är 6 månader längre än enligt tingsrättens dom. 

De båda andra männen dömdes av tingsrätten för medhjälp till grov mordbrand till fängelse 1 år och 6 månader respektive 1 år och 2 månader. Hovrätten har istället dömt dem för försök till grov mordbrand och skärpt påföljderna till fängelse 3 år respektive 2 år. Det kortare straffet för en av männen har sin grund i att han var 19 år vid tiden för brottet och att domstolen vid bestämmande av straffets längd ska ta hänsyn till att den dömde var under 21 år när brottet ägde rum.

Hovrättens ledamöter är eniga om domen.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-09-15

För mer information kontakta:

Kerstin Elserth,
hovrättsråd
08-561 670 68

Målnummer:

B 7393-14