JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i ”broöppningsmålet”

[2014-11-18] Svea hovrätt

Svea hovrätt dömer, liksom tingsrätten, en polisman för tjänstefel för att han inom ramen för sin myndighetsutövning förmått en brovakt att öppna en bro i samband med förföljandet av en bil.  Hovrätten anser att åtgärden att öppna bron, under de omständigheter som förelåg, inte var försvarlig och proportionerlig. Polismannen har härigenom varit oaktsam och åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Straffet bestäms till dagsböter.

Domen i sin helhet kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.


Bifogade filer:

Svea hovrätts dom


Senast ändrad: 2014-11-18

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
hovrättspresident
08-561 671 41

Målnummer:

B 4556-14