JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i det s.k. Panaxiamålet

[2015-03-13] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Panaxiamålet. Även hovrätten dömer de båda tilltalade, en man och en kvinna som haft intressen i Panaxiakoncernen, för bl.a. grov trolöshet mot huvudman. Hovrätten dömer dem därutöver för andra fall av ekonomisk brottslighet och bestämmer betydligt längre fängelsestraff än vad tingsrätten gjort.

Två personer åtalades och dömdes i tingsrätten för viss ekonomisk brottslighet till fängelse i ett år och nio månader respektive ett år och sex månader. Tingsrätten frikände dem för flertalet av de brottspåståenden som åklagaren gjorde gällande. 

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som efter en huvudförhandling meddelat sin dom. 

Hovrätten gör i flera avseenden andra bedömningar än vad tingsrätten gjort. Enligt hovrätten är det klarlagt att de båda tilltalade har gjort sig skyldiga till flera fall av ekonomisk brottslighet, nämligen grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Den tilltalade mannen döms till fängelse i tre år och nio månader, medan den tilltalade kvinnan döms till fängelse i två år och sex månader. De ska dessutom betala skadestånd till berörda konkursbon och får näringsförbud i fyra år.

Domen kan beställas från svea hovrätts arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2015-03-13

För mer information kontakta:

Richard Ljungqvist
f.d. chefsrådman
070-46 76 230

Niklas Wågnert
hovrättsråd
08-561 670 27

Svea hovrätts kansli
avdelning 1
08-561 670 10

Målnummer:

B 1283-14