JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i det s.k. kokainmålet

[2014-06-26] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. kokainmålet. Även hovrätten dömer den s.k. ensamseglaren för grovt narkotikabrott och försök till sådant brott och en annan person för delaktighet. Hovrätten frikänner däremot den person som pekats ut som huvudman och en person som sagts vara medhjälpare.

Fyra personer åtalades och dömdes i tingsrätten för bl.a. grova narkotikabrott till fängelse i mellan ett och 18 år. Åtalet gällde förvärv och transport av narkotika och försök till sådana brott med segelbåt över Atlanten till Sverige 2006–2010. Därutöver gällde åtalet bl.a. grova penninghälerier. 

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som efter en huvudförhandling som pågick i nästan ett år har meddelat sin dom. 

Ensamseglaren och en ytterligare person döms av hovrätten för försök till grovt narkotikabrott för att 2009 ha försökt att transportera i vart fall 700 kg kokain. Ensamseglaren döms vidare för grovt narkotikabrott för att 2010 ha transporterat omkring 1,2 ton kokain. Straffet för ensamseglaren bestäms till 14 års fängelse och den andre döms till fängelse i 6 år och 10 månader. 

Hovrätten frikänner däremot den person som pekats ut som huvudman och den person som sagts vara medhjälpare och ogillar åtalet i övrigt som rör narkotikahantering. 

Enligt hovrätten räcker bevisningen som lagts fram i hovrätten inte för att knyta den utpekade huvudmannen till de gärningar som åklagarna påstått att han begått. Åtalet mot honom som rör grova narkotikabrott 2006–2010 ogillas därför. Hovrätten gör alltså i den delen en annan bedömning än tingsrätten, som dömde mannen till 18 års fängelse. 

Hovrätten frikänner även de tre personer som åtalats för bl.a. grovt penninghäleri eftersom de s.k. förbrotten, som är en förutsättning för en fällande dom, utgörs av den narkotikabrottslighet som den utpekade huvudmannen åtalats för och som alltså ogillas. 

Ensamseglaren ska vara kvar i häkte tills han börjar avtjäna straffet. Den person som döms för att ha medverkat vid ett av brotten – och som sedan hovrättens huvudförhandling inleddes haft reseförbud – häktas eftersom flyktrisken bedöms öka påtagligt när han får utgången i målet klar för sig. 

En annan person döms till sex månaders fängelse för bl.a. förberedelse till narkotikabrott bestående i att han förberett att odla cannabis. Ytterligare en person döms för grovt bokföringsbrott till villkorlig dom.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-06-26

För mer information kontakta:

Niklas Wågnert,
hovrättsråd
08-561 670 27

Magnus Ulriksson,
hovrättsråd
08-561 670 34

Marianne Lishajko,
hovrättsråd
08-561 670 24

Lena Holmqvist,
domstolshandläggare
08-561 670 12

Kristin Anderson,
hovrättsfiskal
08-561 670 49

Målnummer:

B 2856-13