JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i det s.k. vattenskotermålet

[2016-02-12] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag fastställt Solna tingsrätts fällande dom i det s.k. vattenskotermålet och därmed dömt den åtalade mannen för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada.

I juni 2013 blev en simmande kvinna påkörd av en vattenskoter i vattnet utanför Blackeberg i Mälaren. Kvinnan skadades allvarligt. Den åtalade mannen erkände att han kört sin vattenskoter i området, men förnekade att det var han som kört på kvinnan. Han åberopade också att det fanns andra liknande vattenskotrar i närheten av olycksplatsen den aktuella dagen.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att den muntliga bevisningen, fotografier och ett utlåtande från SKL (numera NFC) binder mannen till den vattenskoter som körde på kvinnan. Därmed är det enligt hovrätten klarlagt att det var den åtalade mannen som körde över henne. Hovrätten kommer fram till att mannen genom sitt körsätt och för att han vid tillfället höll för hög fart, har brustit i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka samt att han av oaktsamhet har vållat kvinnan hennes skador.

Eftersom det rör sig om ett vårdslöshetsbrott blir påföljden dagsböter. Mannen ska dessutom betala drygt 240 000 kr i skadestånd till kvinnan.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se,
08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2016-02-11

För mer information kontakta:

Kenneth Nordlander
hovrättsråd
08-561 673 04
2016-02-12 kl. 11.00-12-00
kenneth.nordlander@dom.se

Målnummer:

B 3763-15