JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i folkmords-mål

[2017-02-15] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en svensk medborgare döms till fängelse på livstid för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994.

Under perioden april till juli 1994 pågick ett folkmord i Rwanda där ca 800 000 personer dödades. Huvuddelen av offren för folkmordet tillhörde en folkgrupp som kallades tutsi. Förövarna tillhörde en folkgrupp som benämndes hutu.

Åklagaren väckte 2014 åtal i Stockholms tingsrätt mot en f.d. rwandier för delaktighet i folkmordsaktiviteter i Rwanda. Mannen kom 2002 till Sverige som flykting och har därefter blivit svensk medborgare. Enligt åtalet som avsåg fem olika brottsplatser i provinsen Butare hade mannen agerat som informell ledare under folkmordet och det påstods att han, tillsammans med andra, deltagit i mord, mordförsök och människorov på ett mycket stort antal – sammantaget flera tusen – tutsier.

Tingsrätten var i Rwanda och höll syn samt förhör med flera vittnen och målsägande. Ytterligare förhör ägde rum i Stockholm eller genom videolänk från Rwanda. Tingsrätten fann åtalet till största delen styrkt och dömde mannen i maj 2015 för folkmord och grovt folkrättsbrott till fängelse på livstid. Mannen skulle även betala skadestånd till olika målsägande som själva varit brottsoffer eller som haft närstående som mördats.

Målet överklagades till hovrätten av den dömde mannen som ville frikännas. Även åklagaren och några av målsägandena överklagade domen i vissa delar.

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten och hållit ytterligare ett antal förhör. Även hovrätten har hållit syn i Rwanda. Hovrätten har i största delar gjort samma bedömningar som tingsrätten och dömer mannen för folkmord och grovt folkrättsbrott till fängelse på livstid. Även hovrätten beslutar att mannen ska betala skadestånd till målsägandena som på olika sätt drabbats.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30. 

Senast ändrad: 2017-02-15

För mer information kontakta:

Sven Jönson
Ordförande, hovrättsråd
08 561 67 000

Agneta Munther
Referent, hovrättsråd
08 561 67 000

Målnummer:

B 4951-16