JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i "kokainmålet"

[2014-06-24] Svea hovrätt

Dom i det s.k. kokainmålet, hovrättens målnummer B 2856-13, meddelas torsdagen den 26 juni 2014 kl. 14.00. Juristdomarna kommer samma dag kl. 14.30 att hålla en pressträff och informera om domen.

Utlämnande av domen

Domen kommer att expedieras i anslutning till att den meddelas den 26 juni 2014 kl. 14.00. Den som vill ta del av domen kan få den sänd till sig via e-post. Anmäl i så fall aktuell e-postadress i förväg till domstolshandläggaren
Lena Holmqvist med adress lena.holmqvist@dom.se eller telefonnummer 
08-561 670 12.
Domen kommer även att finnas tillgänglig i Svea hovrätts reception i pappersform mot sedvanlig avgift. 

Pressmeddelande och tillfälle till frågor

I samband med att domen meddelas kommer hovrätten även att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen. Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor från pressen den 26 juni 2014 klockan 14.30 i hovrättens lokaler, sal 3.

.

Senast ändrad: 2014-06-25

För mer information kontakta:

Niklas Wågnert
hovrättsråd, viceordförande
08-561 670 27

Magnus Ulriksson
hovrättsråd
08-561 670 34

Marianne Lishajko
hovrättsråd
08-561 670 24

Lena Holmqvist
domstolshandläggare
08-561 670 12

Målnummer:

B 2856-13