JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om folkmord i Rwanda

[2019-04-29] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om folkmordet i Rwanda 1994. Även hovrätten dömer den åtalade för folkmord och grovt folkrättsbrott till livstids fängelse.

En nu 50-årig svensk medborgare åtalades och dömdes i tingsrätten för folkmord

och grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Offren tillhörde folkgruppen tutsi. Åtalet gällde händelser i Rwanda 1994. Enligt tingsrätten hade den åtalade haft en ledande roll på lokal nivå och medverkat till mord, mordförsök, människorov och plundring. Den åtalade hade medverkat till mord eller mordförsök på hundratals personer som tagit skydd i en skola. Han hade också medverkat till mord eller mordförsök på ytterligare nitton personer. Däremot ansåg tingsrätten att det inte var bevisat att den åtalade hade medverkat i våldtäkter eller annat dödande som åtalet avsåg. Den åtalade fick också betala skadestånd till brottsoffren.

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten av både den åtalade, åklagarna och brottsoffren. Hovrätten har efter en huvudförhandling som pågått i nästan ett halvår meddelat sin dom.

Även hovrätten anser att den åtalade haft en ledande roll på lokal nivå och att han medverkat i mord, mordförsök, människorov och plundring. Däremot frikänner hovrätten den åtalade för nio mord och fyra mordförsök. Hovrätten gör alltså i dessa delar en annan bedömning än tingsrätten.

Den brottslighet som hovrätten dömer den åtalade för är mycket omfattande och allvarlig. Domen innebär bl.a. att han döms för flera hundra mord. Även hovrätten bedömer brottsligheten som folkmord och grovt folkrättsbrott och bestämmer påföljden till livstids fängelse. Den åtalade ska vara häktad tills han börjar avtjäna straffet.

 Senast ändrad: 2019-04-29

För mer information kontakta:

Daniel Gustavsson
hovrättsråd, ordförande
08-561 669 60

Susanne Sundberg
hovrättsråd, referent
08-561 669 76

Målnummer:

B 6814-18