JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om försök till mordbrand i Köping i december 2017

[2018-10-08] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål avseende bl.a. försök till mordbrand i Socialförvaltningens lokaler i Köping i december 2017. Även hovrätten dömer den åtalade mannen för bl.a. försök till mordbrand och grovt barnpornografibrott, men sänker straffet till fängelse i två år och tre månader.

En man åtalades vid tingsrätten för bl.a. grov mordbrand i två fall. Åtalet gällde att en person anlagt brand i en träfastighet i Arboga kommun och i lokaler där Socialförvaltningen i Köping bedriver verksamhet. Därutöver gällde åtalet bl.a. grovt barnpornografibrott och två fall av grovt hot mot tjänsteman. Tingsrätten frikände den åtalade personen för branden i Arboga och det ena fallet av grovt hot mot tjänsteman, men dömde honom bl.a. för försök till mordbrand i Köping, grovt barnpornografibrott och grovt hot mot tjänsteman riktat mot en socialsekreterare. Straffet bestämdes till fängelse i två år och åtta månader.

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten av den man som dömts. Även åklagaren överklagade och begärde bl.a. att hovrätten skulle döma den åtalade personen för grov mordbrand i Köping. I den del som gällde mordbrand i Arboga överklagades inte domen.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom beträffande bl.a. försök till mordbrand i Köping och grovt barnpornografibrott. Däremot bedömer hovrätten att det inte förelegat några omständigheter som innebär att hotet mot tjänstemannen ska anses vara grovt. Straffet bestäms till två år och tre månaders fängelse. Den dömde ska vara kvar i häkte tills han börjar avtjäna straffet.

Senast ändrad: 2018-10-08

För mer information kontakta:

Sven Johannisson
hovrättsråd
08-561 673 25

Charlotte Edvardsson
hovrättsråd
08-561 673 09

Målnummer:

B 7872-18