JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott

[2015-07-10] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål gällande grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott där stora belopp har åtkommits genom identitetsstöld (falska e-legitimationer)

Fem personer, vilka fått fällande domar i Stockholms tingsrätt där målet omfattade 11 tilltalade, har dömts även i hovrätten. 

Hovrätten har kommit fram till att huvudmannen ska dömas för grovt bedrägeri bestående i att denne har vilselett Telia att ställa ut e-legitimationer i två personers namn och sedan, tillsammans med annan, med hjälp av dessa e-legitimationer har överfört drygt 5 000 000 kr till andra personers och företags konton. Hovrätten har bestämt påföljden till tre års fängelse. 

Övriga fyra personer, som har befattat sig med de pengar som har åtkommits genom bedrägerierna t.ex. genom att tillåta överföringar via sina bankkonton, har liksom i tingsrätten dömts för grovt penningtvättsbrott respektive penningtvättsbrott. För de tre personer som har dömts för grovt penningtvättsbrott har hovrätten bestämt påföljden till fängelse i ett och ett halvt år respektive ett år och tre månader. Den fjärde personen har dömts till villkorlig dom och böter. 

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2015-07-10

För mer information kontakta:

Thomas Kaevergaard
Hovrättsråd (referent)
08 – 561 669 67

Karin Wistrand
Hovrättsråd (ordförande)
08 – 561 669 72

Målnummer:

B 4191-15