JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om grovt koppleri m.m.

[2014-07-18] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag dömt en man bl.a. för grovt koppleri och bestämt påföljden till fängelse i åtta år. Hovrätten har även beslutat att den åtalade ska betala skadestånd. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domar ska stå fast i de flesta delar.

En man blev i början av år 2013 häktad och senare samma år åtalad vid Stockholms tingsrätt. Åklagaren påstod att mannen hade gjort sig skyldig till grovt koppleri, koppleri, grov våldtäkt och våldtäkt. Brottsoffren var ett tiotal yngre kvinnor. I de flesta fall hade mannen i sin uppgivna egenskap av fotograf fått kontakt med kvinnan. Mannen åtalades senare vid tingsrätten för ytterligare ett grovt koppleri. Var och en av kvinnorna begärde att mannen skulle betala skadestånd. 

Genom två domar fällde tingsrätten mannen för grovt koppleri, koppleri och våldtäkt men ogillade åtalet för grov våldtäkt. Påföljden blev fängelse i totalt nio år. Enligt domarna skulle han även betala skadestånd till flertalet av kvinnorna. 

Domarna överklagades av åklagaren, av den dömde mannen och av många av kvinnorna. Mannen begärde att hovrätten skulle ogilla åtalen och skadeståndskraven. Åklagaren och flertalet av kvinnorna begärde att fängelsestraffet skulle vara längre än vad tingsrätten hade dömt till. Vissa kvinnor yrkade att skadeståndsfrågan skulle bedömas på ett annat sätt än vad tingsrätten hade gjort. 

Hovrätten har i de flesta fall gjort samma bedömningar som tingsrätten när det gäller bevisningen och även i övrigt kommit till samma slutsatser som tingsrätten. Även hovrätten har dömt mannen för grovt koppleri, koppleri och våldtäkt. Hovrätten har dock ogillat dels ett åtal för våldtäkt där en film åberopats i hovrätten, dels en del av åtalet för grovt koppleri gällande en av kvinnorna med hänvisning till koppleribestämmelsens utformning. Hovrätten har bestämt att påföljden ska vara fängelse i åtta år och att mannen ska betala skadestånd till de flesta av kvinnorna.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-07-18

För mer information kontakta:

Kerstin Elserth, hovrättsråd
tillgänglig fredagen den 18 juli 2014, kl. 13.00-15.00
08-561 670 68

Målnummer:

B 2168-14 och B 4213-14