JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om grovt penningtvättsbrott

[2017-11-06] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag dömt två män för bland annat grovt penningtvättsbrott till fängelse i fyra respektive sex år. De två männen utvisas också från Sverige. Hovrätten har även skärpt fängelsestraffet för en tredje man som döms för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år och nio månader.

I tingsrätten åtalades och dömdes företrädare för fem byggbolag för upprepade bokföringsbrott och skattebrott. Brottsligheten i byggbolagen möjliggjordes av ett företag som inte bedrev någon annan verksamhet än att ställa ut osanna fakturor och ta emot betalning för fakturorna, bl.a. från de fem byggbolagen. Av de totalt ca 65 miljoner kronor som överfördes till företaget kom ca 30 miljoner kronor från de fem byggbolagen. Pengarna togs därefter ut och användes för att betala svarta löner till de anställda i byggbolagen. Byggbolagen kunde därigenom undvika att betala bl.a. arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Fyra personer som åtalades för penningtvättsbrott friades av tingsrätten.

Hovrätten har i sin dom kommit fram till att skattebrotten i de fem byggbolagen medförde att byggbolagens förmögenheter successivt ökade. Vinsten överfördes därefter till företaget och togs senare ut och användes för att betala svarta löner till anställda i byggbolagen. Hovrätten anser därför att pengarna som överfördes till företaget härrör från brottslig verksamhet. De två män som åtalades för att ha ställt ut osanna fakturor och hanterat de pengar som överfördes till företaget döms därför av hovrätten för grovt penningtvättsbrott.

Hovrätten har även kommit fram till att de två männen ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, för hanteringen av de ytterligare 35 miljoner kronor som överfördes till företaget.

En av de två männen som nu döms för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, dömdes i tingsrätten även för medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Hovrätten har nu bestämt påföljden för honom till fängelse i sex år. Hovrätten dömer även den andra mannen för medhjälp till grovt skattebrott och bestämmer påföljden för honom till fängelse i fyra år.

Hovrätten har slutligen, liksom tingsrätten, dömt en av de fem byggbolagens företrädare för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Hovrätten har bestämt påföljden för honom till fängelse i tre år och nio månader.

Senast ändrad: 2017-11-06

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 6119-17