JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om mord och brott mot griftefrid

[2018-05-23] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för mord och brott mot griftefrid. Brotten riktades mot mannens hustru. Enligt mannen dog hustrun av ett olyckligt fall i samband med ett bråk och han förnekade därför mord. Han erkände brott mot griftefrid och medgav att han hanterat kroppen på det sätt som åklagaren påstått.

Tingsrätten dömde mannen för brott mot griftefrid men ansåg att det inte var bevisat att han hade dödat hustrun. Straffet bestämdes till fängelse i två år. Tingsrätten dömde också ut skadestånd till efterlevande.

Åklagaren överklagade och ville att hovrätten skulle döma mannen också för mord.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att mannen uppsåtligen berövat hustrun livet. En viktig omständighet är att åklagaren inte har lagt fram någon bevisning som binder mannen till det händelseförlopp som enligt åklagaren ledde till hustruns död. Mannen döms därför inte heller i hovrätten för mord. Fängelsestraffet på två år för brott mot griftefrid står fast.

Kvinnans närmast anhöriga får skadestånd, men hovrätten avslår kraven från efterlevande som inte anses vara särskilt närstående.

Senast ändrad: 2018-05-23

För mer information kontakta:

Mari-Ann Roos
rådman
08-561 67 314

Målnummer:

B 1395-18