JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om s.k. cardsharing enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

[2014-10-06] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om s.k. cardsharing och bl.a. skärpt fängelsestraffet för den tilltalade. Den tilltalade döms för att bl.a. ha sålt och tillhandahållit utrustning som gjort det möjligt för närmare 1 800 personer att få tillgång till betal-tv utan lagliga abonnemang.

Södertälje tingsrätt dömde den 12 februari 2013 en man för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning till fängelse ett år. Samtidigt beslutade tingsrätten att mannen skulle betala skadestånd till Canal Digital och Viasat med drygt 36 miljoner kronor. 

Den dömde mannen överklagade domen till Svea hovrätt. Även åklagaren och bolagen överklagade domen.

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet och även hovrätten dömer mannen för de åtalade brotten. Hovrätten anser liksom tingsrätten att mannen haft en ledande roll i ett cardsharingnätverk där Canal Digitals och Viasats tv-sändningar har gjorts tillgängliga för närmare 1 800 personer. Detta sägs vara det största nätverk som hittills har upptäckts i Sverige. Hovrätten har bestämt straffet till fängelse 1 år och 3 månader, vilket är 3 månader längre än enligt tingsrättens dom.

Hovrätten har sänkt de skadeståndsbelopp som mannen ska betala till Canal Digital och Viasat och bestämt dem till ca 21,5 miljoner kronor.

Hovrättens ledamöter är eniga om domen.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-10-06

För mer information kontakta:

Joakim Zetterstedt
hovrättsråd, vice ordförande
08-561 670 66

Annika Malm
hovrättsråd
08-561 670 72

Henrik Engvall
tf hovrättsassessor
08-561 670 75

Målnummer:

B 2443-13