JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i misshandelsmålet mot Kent Ekeroth

[2017-12-01] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag ogillat åtalet för misshandel mot Kent Ekeroth. Hovrätten har gjort en annan bevisvärdering än den tingsrätten har gjort. Hovrätten anser, i motsats till tingsrätten, att åklagaren inte har motbevisat Kent Ekeroths invändning om nödvärn.

Den 24 november 2016 utdelade riksdagsmannen Kent Ekeroth ett slag med öppen hand mot en person i kön till nattklubben Solidaritet. Stockholms tingsrätt kom fram till att Kent Ekeroth inte hade rätt till nödvärn och dömde honom för ringa misshandel till dagsböter.
Svea hovrätt har gjort en annan värdering av bevisningen i målet och funnit att åklagaren inte motbevisat Kent Ekeroths nödvärnsinvändning. Hovrätten har också funnit att det våld som Kent Ekeroth använt inte varit uppenbart oförsvarligt, även om det i och för sig hade varit möjligt för honom att avlägsna sig från platsen. Hovrätten har därför frikänt Kent Ekeroth från åtalet för ringa misshandel samt lämnat målsägandens skadeståndsyrkande utan bifall.

Senast ändrad: 2017-11-30

För mer information kontakta:

Sven Jönson
hovrättsråd
08-561 670 62
sven.jonson@dom.se

Birgitta Trägårdh
hovrättsråd
08-561 670 64
birgitta.tragardh@dom.se

Målnummer:

B 7232-17