JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i skadeståndsmål rörande upphandling av busstrafik i Uppland

[2014-11-04] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om skadestånd på grund av fel i ett upphandlingsförfarande hos Upplands Lokaltrafik. Hovrättens dom innebär att Uppland Lokaltrafik ska betala skadestånd till transportföretaget Keolis med en miljon kronor.

Keolis deltog i ett upphandlingsförfarande hos Upplands Lokaltrafik om busstrafik i Uppland. Enligt Keolis begick Upplands Lokaltrafik flera fel under upphandlingen, bland annat lämnades Keolis anbudspris ut till en konkurrerande anbudsgivare innan upphandlingen var avslutad. Keolis väckte därför talan mot Upplands Lokaltrafik och begärde skadestånd på grund av felen. I första hand begärdes ersättning med cirka 164 miljoner kronor för den vinst man gått miste om på grund av felen. I andra hand begärde Keolis ersättning för sina kostnader för att delta i upphandlingen med drygt fem miljoner kronor. Upplands Lokaltrafik motsatte sig skadeståndsskyldighet. Enligt Upplands Lokaltrafik hade visserligen hemlig information lämnats ut, men det var inte ett fel som Upplands Lokaltrafik skulle ansvara för. 

Tingsrätten kom fram till att Upplands Lokaltrafik var ansvarigt för att hemlig information hade läckt ut under upphandlingen. Något skadestånd dömdes ändå inte ut, eftersom upphandlingen hade avbrutits och inte lett till något kontrakt. Enligt tingsrätten hade Keolis därför inte drabbats av någon skada som skulle ersättas av Upplands Lokaltrafik. 

Hovrätten har ändrat tingsrättens dom och tilldömt Keolis en miljon kronor i skadestånd. 

Även hovrätten anser att Upplands Lokaltrafik har begått fel under upphandlingen. Enligt hovrätten ger upphandlingsfelen ändå inte Keolis rätt till ersättning för utebliven vinst. Detta beror på att tilldelningsbeslutet i upphandlingen inte ledde fram till att något kontrakt tecknades. Tingsrättens slutsats i den delen ändras alltså inte. 

Däremot anser hovrätten att Keolis har rätt till ersättning för sina kostnader för att delta i upphandlingen och för överprövningskostnader i förvaltningsdomstol. Enligt hovrätten bör inte den som begår allvarliga fel under en upphandling helt kunna undgå skadeståndsskyldighet genom att avbryta upphandlingen. Keolis kostnader ska ersättas med de belopp som godtagits av Upplands Lokaltrafik, sammanlagt en miljon kronor.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-11-03

För mer information kontakta:

Ulrika Stenbeck Gustavson
hovrättsråd
08-561 670 67

Målnummer:

T 7298-12