JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i tvistemålet mellan BMW och Orio AB (Saab Parts)

[2015-03-03] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett tvistemål mellan BMW och Saab Parts AB (numera Orio AB). Hovrätten fastställer tingsrättens dom, vilket innebär att BMW:s talan ogillas och att bolaget ska betala Saab Parts rättegångskostnad.

Hovrätten gör i huvudsak samma bedömning som tingsrätten, men slår fast att Saab Parts är bundet till avtalet. Hovrätten håller med tingsrätten om att Saab Parts ansvar enligt avtalet begränsades till att avse egna inköp och att BMW inte visat att Saab Parts gjorde några beställningar eller att det skedde någon leverens till Saab Parts. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

Senast ändrad: 2015-03-02

För mer information kontakta:

Hanna Carysdotter
Hovrättsrådet
08-561 670 24

För beställning av domen kontakta kansliet avd. 1
08-561 670 10

Målnummer:

T 1246-14