JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i våldtäktsmål

[2015-12-04] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag frikänt en man som tidigare dömts för en våldtäkt begången på en finlandsfärja i januari i år. Hovrätten har, i likhet med tingsrätten, funnit det utrett att kvinnan blivit våldtagen. Det finns dock, med hänsyn till bl.a. den tekniska utredningen, mer än en tänkbar gärningsman och andra möjliga händelseförlopp än det som innefattas i åtalet. Mannen har därför frikänts.

En 24-årig man åtalades och dömdes i tingsrätten till tre års fängelse för bl.a. våldtäkt begången i en hytt på en finlandsfärja. Flera män närvarade i hytten under själva övergreppet och kvinnan, som inte mindes hela händelsen, kunde efteråt inte peka ut någon gärningsman. I både tingsrätt och hovrätt har utgången därför i mycket stor utsträckning berott på den tekniska utredningen.

Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt främst med hänvisning till att dna från kvinnan påträffats på mannen. Mannen överklagade tingsrättens dom och yrkade att han skulle frikännas från ansvar för våldtäkt.

Hovrätten har enligt åtalet endast haft att pröva om kvinnan blivit våldtagen genom vaginalt samlag. Hovrätten har kommit fram till att kvinnan blivit våldtagen på detta sätt. Det är dock inte ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen är gärningsman.

I hovrätten har förundersökningen kompletterats med ytterligare teknisk utredning i syfte att klargöra vilken typ av cell/vävnad som de biologiska spåren som påträffats på mannen består av (s.k. rna-analys). Resultaten av denna utredning ger i sig inte tillräckligt stöd för att den åtalade mannen haft ett vaginalt samlag med kvinnan. Det finns vidare mer än en tänkbar gärningsman och även andra möjliga händelseförlopp än det som innefattas i åtalet. Det är mot den bakgrunden inte ställt utom rimligt tvivel att mannen har genomfört vaginalt samlag med kvinnan. Mannen har därför frikänts från ansvar för våldtäkt.

De två nämndemännen var skiljaktiga och ville fastställa tingsrättens dom.

Senast ändrad: 2015-12-04

För mer information kontakta:

Fredrik Ludwigs
Hovrättsråd, (inte tillgänglig under fredagen den 4 december 2015)
08-561 672 64

Tove Axelsson
Tf. hovrättsassessor
08-561 672 81

Per Claréus
070-183 66 93