JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom om grovt svindleri och grovt insiderbrott fastställs av hovrätten

[2015-04-29] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag fastställt Stockholms tingsrätts dom där tre personer dömdes för bl.a. grovt svindleri. Enligt hovrättens bedömning har de dömda tillsammans lämnat vilseledande uppgifter i två pressmeddelanden i syfte att påverka aktiekursen i bolaget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Två av de åtalade dömdes också för grovt insiderbrott på grund av den aktiehandel som skett i bolaget i anslutning till att pressmeddelandena lämnades. Hovrätten fastställde också straffen, varvid två av de åtalade dömdes till två års fängelse och den tredje till ett års fängelse. De näringsförbud som tingsrätten bestämt ska också fortsätta att gälla.

Domen kan beställas från Svea hovrätts arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-04-28

För mer information kontakta:

Agneta Munther
Hovrättsråd, referent
08-561 670 63

Ulla Bergendal
Hovrättsråd, ordförande
08-561 670 68

Målnummer:

B 1465-14