JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En modernare rättegång – några utvecklingsområden

[2017-02-17] Svea hovrätt

Vid ett möte den 20 januari enades presidenterna för samtliga hovrätter om riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR. Syftet är att de processrättsliga verktyg som tillkom genom EMR-reformen ska få större genomslag och att rättegångsbalkens regler ska kunna användas fullt ut på det sätt som lagstiftaren avsett. Vad presidenterna har enats om kan du läsa i den här promemorian.

 


Bifogade filer:

EMR PM 2017-01-20


Senast ändrad: 2017-02-17