JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ersättning till bostadsrättsförening för obehörigt nyttjande av utrymme i fastighet

[2017-04-03] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål om bland annat ersättning för olovligt nyttjande av utrymme i fastighet som tillhör en bostadsrättsförening i Stockholm.

Även hovrätten har kommit fram till att två makar obehörigen har använt delar av ett suterrängplan i fastighet som tillhör en bostadsrättsförening och att de ska betala ersättning till föreningen för användandet. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten funnit att ersättningen ska bestämmas till ett något högre belopp. Makarna ska även avflytta från en del av ytan.

 

Både i tingsrätten och i hovrätten var också en fråga om skadestånd uppe till prövning. Vare sig hovrätten eller tingsrätten fann att bostadsrättsföreningen var berättigad till något skadestånd.

Senast ändrad: 2017-04-03

För mer information kontakta:

Göran Söderström
Hovrättsråd
08-561 675 07

Mary Lyngander
Handläggarchef
08-561 675 33

Målnummer:

T 6673-15