JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande domar i assistansmålet

[2015-07-23] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. assistansmålet. Samtliga 34 som dömdes i Södertälje tingsrätt döms också i hovrätten för delaktighet i mångmiljonbedrägerier mot Försäkringskassan. I några fall skärps fängelsestraffen, i några fall lindras påföljderna. De två huvudåtalade döms till fängelse i 6 år respektive 5 år och 6 månader. För den sistnämnde innebär det en straffskärpning med 9 månader. Skadestånden är med några undantag i huvudsak desamma som i tingsrätten, sammanlagt omkring 31 miljoner kr. Hovrätten gör i stora delar samma bedömningar som tingsrätten. I några fall dömer dock hovrätten för mer än vad tingsrätten har gjort. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att de organiserade bedrägerierna med assistansersättning ska rubriceras som grova bedrägerier i stället för grova bidragsbrott.

Södertälje tingsrätt dömde den 17 juni 2014 34 personer för bl.a. grova bedrägerier och grova bidragsbrott. Domen överklagades till hovrätten av samtliga dömda och av åklagaren. Huvudförhandlingen i Svea hovrätt påbörjades i september 2014 och avslutades i maj 2015.

Målet handlar om mångmiljonbedrägerier mot Försäkringskassan. Ersättning för s.k. personlig assistans har utbetalats på falska grunder till assistansanordnarbolaget Elma i Södertälje. Ett knappt tjugotal personer med assistansbehov, s.k. brukare, har varit i centrum för bedrägerierna. Ingen av brukarna i målet är misstänkt för brott. Det rör sig om sjuka och handikappade personer med i flera fall stora stödbehov. De har i olika omfattning beviljats rätt till ersättning för personlig assistans av Försäkringskassan.

Flera av de som nu döms har varit anställda som personliga assistenter endast på pappret hos Elma utan att ha utfört något arbete. Tidrapporter i deras namn har ändå i mycket stor omfattning upprättats för påstått arbete hos brukare. Tidrapporterna har utgjort underlag för assistansräkningar till Försäkringskassan som betalat ut mångmiljonbelopp till Elma. Elma har sedan betalat en s.k. vit lön till dessa fiktiva assistenter, som sedan helt eller delvis har återbetalats till Elmas ägare. Pengarna har sedan använts för privat berikande för Elmas ägare och till s.k. svart betalning till personer som rent faktiskt kan ha varit hos brukarna. Någon standardmässigt godtagbar assistans har dock inte utförts, eller endast i mindre omfattning än Försäkringskassans beslut gett rätt till. Detta har lett till att några av brukarna också lidit men.

Det rör sig om en organiserad brottslighet av omfattande slag och där varje åtalad bidragit med sin del. Huvudansvariga är Elmas två ägare som organiserat den brottsliga delen av Elmas verksamhet och som också berikat sig genom detta. Den ene döms som i tingsrätten till 6 års fängelse. Den andre får sitt fängelsestraff skärpt från 4 år och 9 månader till 5 år och 6 månader. Samtliga tilltalade har genom sina ageranden i olika utsträckning varit delaktiga i den organiserade brottsligheten, som har beskrivits som ett systemhotande angrepp på välfärdssystemet.

Flera personer döms också för att ha använt sina påhittade löner som underlag för att få ut olika socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan.

De flesta som döms ska också, med olika fördelning, betala skadestånd till Försäkringskassan med sammanlagt omkring 31 miljoner kr.

Försvararkostnaderna i hovrätten har uppgått till omkring 40 miljoner kr.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08–561 673 30

Senast ändrad: 2015-07-23

För mer information kontakta:

Bertil Ahnborg
Hovrättsråd
08-561 671 05

Birgitta Bylund Uddenfeldt
Hovrättsråd
08-561 671 11

Målnummer:

B 5912-14